Cel

Fundacja RECAL wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zainicjowała w 2011 roku nowe działanie w zakresie świadomości ekologicznej pod nazwą “Piłki za puszki”. Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu "Piłki za puszki".

Fundacja RECAL przygotowała i dostarczyła na wybrane obiekty sportowe, w tym typu „Orlik”, specjalne pojemniki do zbiórki aluminiowych puszek po napojach oraz tablice informacyjne. Poprzez współpracę z Partnerami całość środków uzyskanych ze sprzedaży zebranych alu-puszek przeznaczana jest na zakup sprzętu sportowego.

Projekt zakłada, że za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk) uczestniczący obiekt sportowy otrzyma jedną, wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki lub koszykówki.