Puszki

Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia i można je przerabiać w nieskończoność bez utraty jakości surowca. Nazywamy to materiałem permanentnym.

Poziom recyklingu puszek napojowych w Polsce przekroczył średnią europejską wartość tego wskaźnika wynoszącą obecnie 68%. W 2015 roku w Polsce poddanych recyklingowi zostało 80% alu-puszek, spośród wprowadzonych na rynek. To jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej.

Oprócz korzyści w kształtowaniu postaw ekologicznych płynących z recyklingu, ochrony zasobów ziemi i ochrony klimatu, osoby regularnie odwiedzające obiekty uczestniczące w realizacji „Piłek za puszki” i przynoszące aluminiowe puszki po napojach wspierają w ten sposób swój obiekt sportowy. Im więcej zużytych puszek po napojach jest gromadzonych w pojemnikach, tym większe wsparcie otrzymuje obiekt. Pieniądze ze sprzedaży puszek wspierają zakup wyposażenia sportowego.