Recykling puszek

Konsumenci w Polsce, podobnie jak na całym świecie, coraz chętniej sięgają po napoje w puszkach. Wynika to z zalet puszki: jest atrakcyjna wizualnie, lekka, nietłukąca się, a ponadto pozwala szybko schłodzić znajdujący się w niej napój.

Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia. Odzysk aluminium z puszek przygotowanych do recyklingu można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu. Dlatego nazywamy aluminium materiałem permanentnym.

Poziom recyklingu puszek napojowych w Polsce przekroczył średnią europejską wartość tego wskaźnika wynoszącą obecnie 76%. W 2021 roku w Polsce poddanych recyklingowi zostało 79% alu-puszek, spośród wprowadzonych na rynek. To jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. Polska jest więc krajem, który znakomicie radzi sobie z odzyskiem puszek po napojach.

Od początku rozpoczętej w 1995 roku produkcji puszek do napojów w Polsce oraz działalności Fundacji RECAL, widoczny jest systematyczny wzrost poziomu odzysku puszek po napojach. To wynik wspierany działalnością informacyjną Fundacji RECAL oraz dwóch liderów odzysku aluminiowych puszek po napojach CANPACK Recycling Sp. z o.o. oraz Recan Metal Recycling Sp. z o.o.

Gdzie możesz
oddać puszki

sprawdź na mapie

Wybierz
piłkę

sprawdź propozycje