Opis projektu

Fundacja RECAL wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zainicjowała w 2011 roku działanie pod nazwą “Piłki za puszki”. Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa: sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie społeczne każdego aktywnego obywatela, a recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu „Piłki za puszki”.

Projekt realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 65 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Fundacja zapewnia także atrakcyjne graficznie banery informujące o celach projektu i korzyściach płynących z recyklingu. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

RECAL dostarcza specjalne pojemniki do zbiórki pustych aluminiowych puszek po napojach (wymiary pojemnika: podstawa – 78×118 cm, wysokość – 102 cm). Zebrane puszki są bezpłatnie odbierane przez partnerów logistycznych, po wcześniejszym powiadomieniu Fundacji RECAL, przez osobę kontaktową wskazaną w umowie zawartej z obiektem, o zapełnieniu pojemnika puszkami. Obecnie odbioru puszek odbiera, w zależności od regionu, jeden z 12 partnerów logistycznych. Ponadto Fundacja RECAL nawiązuje kontakt kolejnymi Partnerami, w celu poszerzenia zasięgu działania.

Przed wypełnieniem i podpisaniem umowy prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz w zakładce Kontakt w celu potwierdzenia możliwości przystąpienia do projektu.

Gdzie możesz
oddać puszki

sprawdź na mapie

Wybierz
piłkę

sprawdź propozyje